รูปแบบบริการ

A Short Page Title Tagline

Mobile Alert

>

Tablet Alert

ทำไมต้อง

SmartKorp Mobile Alert?

แจ้งเตือนข้อความสำคัญ

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินคุณสามารถใช้ SmartKorp Mobile ส่งแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์จราจรติดขัด และเหตุการณ์ไฟไหม้ เป็นต้น

ส่งข่าวสารภายในองค์กร

อยากให้พนักงานมีส่วนรับรู้กิจกรรมข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีรายงานต้องแจ้งผู้บริหารรับทราบข้อมูล SmartKorp Mobile ช่วยได้

แจ้งเตือนการนัดหมาย

ไม่ต้องกังวลกับการนัดหมายสำคัญๆ เพียงคุณใช้ Mobile Alert แจ้งเตือนการนัดไปยังบุคคลที่คุณต้องการ และยังติดตามได้ด้วยว่าเปิดอ่านหรือไม่

แจ้งข้อความประชาสัมพันธ์

สามารถใช้ SmartKorp Mobile ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ กิจกรรมทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้

คุณสมบัติหลัก SmartKorp (Highlight features)

  • มีเทมเพลต ให้เลือกใช้งานได้ง่าย
  • สามารถตั้งเวลาส่งได้
  • ตรวจสอบการส่ง วัดค่า CTR ได้
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายการส่งได้
  • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก
  • ปฏิทินการแจ้งเตือนข่าวสาร

หลากหลายรูปแบบการแจ้งเตือนข่าวสารตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ลงทะเบียนใช้งานฟรี 30 วัน คลิกเพื่อลงทะเบียน