เกี่ยวกับเรา

A Short Page Title Tagline

บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารที่เปี่ยมประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์มามากกว่า 15 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์อันมุ่งมั่น ที่ต้องการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยมีระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับองค์กรในต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม

คอนเนคเชื่อมต่อความสำเร็จสู่องค์กรด้วยมาตรฐานสากล

ด้วยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการบริการที่มอบความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ผลงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิเช่น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ว่าช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ให้กับองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม สมดังปณิธานที่เรายึดมั่นอยู่เสมอว่า ”ความสำเร็จในธุรกิจของท่าน คือความภาคภูมิใจของเรา ..”

ลงทะเบียนใช้งานฟรี 30 วัน คลิกเพื่อลงทะเบียน