รูปแบบบริการ

A Short Page Title Tagline

Pop Up – Notification

การแจ้งเตือนข้อความ Notification เหมาะสำหรับการข่าวสารแบบข้อความเดียว โดยแสดงผลแจ้งเตือนเป็นหัวข้อข่าวด้านมุมขวาล่าง การส่งข่าวลักษณะนี้ จะเหมาะสำหรับการส่งข้อความที่สำคัญ แต่ไม่เร่งด่วนมากนัก เป็นการเตือนให้ผู้รับทราบว่ามีข้อความใหม่ ด้วยหัวข้อพาดข่าวก่อน หากผู้รับสนใจในเนื้อหานั้นๆ สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ข้อความที่เหมาะสำหรับการใช้ Notification เช่น นโยบายบริษัท, แจ้งการนัดกมาย, แจ้งเอกสารสำคัญ, ผลิตภ้ณฑ์ใหม่ เป็นต้น

Pop Up – Direct on Screen

การแจ้งเตือนข้อความ Direct on Screen จะปรากฎเป็นแบนเนอร์บนกึ่งกลางหน้าจอ สามารถกำหนดขนาดแสดงผลได้ 4 ขนาด โดยมีขนาดใหญ่สุดคือ Full Screen Banner เหมาะสำหรับการส่งข่าวสารเพียง 1 ข้อความ การแจ้งเตือนลักษณะนี้ควรใช้ส่งข่าวสารที่สำคัญมาก จำเป็นที่ผู้รับต้องได้รับข่าวทันที และต้องได้อ่านอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ประกาศฉุกเฉิน, ประกาศนโยบายสำคัญ, ประชุมเร่งด่วน, แจ้งปิดปรับปรุงระบบ เป็นต้น

News Feed – Ticker

การแจ้งเตือนข้อความ Ticker เป็นการส่งข้อความหลายๆ ข้อความภายในครั้งเดียว โดยจะแสดงเฉพาะหัวข้อข่าวปรากฏเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าบน Task Bar ลักษณะเป็นตัววิ่งจากด้านขวาไปซ้าย สามารถกำหนดการวนของข่าวได้ ว่าต้องการให้แสดงกี่รอบ เหมาะสำหรับการส่งข้อความทั่วๆไป แจ้งให้รับรู้ แต่ไม่ได้บังคับให้อ่านมากนัก มักนิยมใช้ส่งข่าวโปรโมชั่น, ข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่กลุ่มผู้รับควรรับทราบ, ข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่น เป็นต้น

News Feed – Message Box

การแจ้งเตือนข้อความ Message Box เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้ส่งข้อความหลายๆ ข้อความภายในครั้งเดียว แต่การแสดงผลจะปรากฏในกล่องข้อความด้านมุมขวาล่าง โดยข้อความจะสไลด์ลงมาเรื่อยๆ จนครบ ผู้รับสามารถเลื่อนดูข่าวที่ส่งย้อนหลังได้ การส่งข่าวลักษณะนี้เหมาะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คุณสมบัติหลัก SmartKorp (Highlight features)

  • มีเทมเพลต ให้เลือกใช้งานได้ง่าย
  • สามารถตั้งเวลาส่งได้
  • ตรวจสอบการส่ง วัดค่า CTR ได้
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายการส่งได้
  • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก
  • ปฏิทินการแจ้งเตือนข่าวสาร

หลากหลายรูปแบบการแจ้งเตือนข่าวสารตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ลงทะเบียนใช้งานฟรี 30 วัน คลิกเพื่อลงทะเบียน